Loading, please wait ...
MESSAGE

Návod na práci s e-Shopem DPB

 

Tento e-shop umožňuje nákup předplatného jízdenky (PCL) na bezkontaktní platební kartu držitele (označenou symbolem) pro městské zóny 100 a 101. Použití tohoto jízdenky je možné výhradně v dopravních prostředcích MHD Bratislava, které provozuje Dopravní podnik Bratislava, a.s. 

Bankovní platební karta držitele bude použita jako nosič PCL (resp. Identifikátor k zakoupenému jízdence), přičemž při přepravní kontrole se cestující (revizorovi) prokáže bankovní kartou, kterou má v systému zaregistrovanou. 

Ke každé bankovní kartě, kterou chce cestující použít v dopravě, musí být v systému vyplněny základní údaje o držiteli karty a nahrána a schválena fotografie. 

Ke svému účtu můžete přiřadit více platebních karet, například pro rodinné příslušníky. Držitel karty - cestující bude následně identifikován základními údaji - Informacemi o držiteli karty vyplněnými ke kartě a fotografií držitele. 

Na bankovní kartu nejsou zapisovány žádné údaje a s bankovní kartou se pracuje výlučně v zabezpečeném - certifikovaném prostředí banky jako na straně e-shopu, tak při kontrole ve vozidle. 

Při registraci v e-shopu je nutné vložení fotografie k profilu cestujícího, která bude použita na jeho identifikaci. Ve vlastním zájmu, prosíme, používejte aktuální fotografii odpovídající skutečnosti. 

Schválení slevy (typu karty) a fotografie je následně provedeno na přepážce (prodejním místě) DPB. 

 

1. Registrace nového uživatele

 1. Na úvodní obrazovce ecard.dpb.sk po kliknutí na odkaz "Registrovat", nebo "Registrujte se" vyplňte registrační formulář.

         1. E-mail: Vyplňte svou emailovou adresu, která bude sloužit jako vaše přihlašovací jméno a současně pro případnou komunikaci s e-shopem.

         2. Heslo: Heslo k vašemu uživatelskému účtu musí být dostatečně bezpečné: je třeba, aby obsahovalo malá i velká písmena a čísla. Délka hesla je minimálně 6 znaků. Doporučujeme vám pravidelně své heslo měnit, díky tomu bude váš účet na e-shopu v bezpečí.

         3. Potvrzení hesla - heslo uveďte ještě jednou pro kontrolu, že nedošlo k překlepu

         4. Jméno, příjmení a datum narození - uveďte Vaše údaje

         5. Napište znaky, které vidíte na obrázku. Jde o způsob ověření, že registraci neprovádí automat nebo spamový robot.

     2.  Potvrzení registrace Na váš e-mail bude doručena zpráva o registraci.

Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz uvedený v e-mailové zprávě.

Pokud Vám e-mail s potvrzením registrace nebyl doručen, zkontrolujte prosím, zda nebyl zachycen spamovým filtrem.

 

2. Registrace bankovní karty

Důležité: Bankovní kartu, kterou takto zaregistrujete v systému e-shop, budete používat k identifikaci při přepravní kontrole (u revizora) při prokazování se platnou jízdenkou. Samotnou platbu za časový lístek můžete provést z jakékoli jiné (iv systému neuložený) platební karty.

 

 1. Přihlaste se do e-shopu vyplněním e-mailové adresy zadané při registraci a hesla
 2. V hlavní nabídce zvolte "Přehled karet" a následně "Přidat kartu".
 3. Dojde k přesměrování do bezpečného prostředí pro zadání údajů o platební kartě.
 4. Číslo platební karty, kterou se budete prokazovat (na kterou chcete kupovat časový lístek), uveďte do pole číslo platební karty, vyplňte také měsíc a rok platnosti karty. Tyto údaje naleznete přímo na vaší platební kartě.
 5. Ke svému účtu můžete přiřadit více platebních karet, například pro rodinné příslušníky. Chcete-li přidat platební karty jiných osob, zvolte opět "Přidat kartu".Karty si můžete pro lepší orientaci libovolně pojmenovat tlačítkem "Přidat název". Nezapomeňte ke kartám vyplnit základní identifikační údaje uživatele - Informace o držiteli karty.

 

3. Informace o držiteli karty a fotografie

Důležité: Ke každé bankovní kartě, kterou chce cestující použít v dopravě, musí být v systému vyplněny základní údaje o držiteli karty a nahrána a schválena fotografie. Vložená fotografie, případně její změna, musí být následně schválena na předprodejním místě. Fotografii lze měnit jednou za 6 měsíců.

 1. V Přehledu karet vyplňte údaje o držiteli karty kliknutím na tlačítko "Profil zákazníka" při zvolené kartě.
 2. Musí být vyplněna minimálně povinné údaje označené hvězdičkou (*).
 3. V Přehledu karet klikněte na tlačítko "Profil zákazníka" a zde vyberete fotografii.
 4. Fotografii nahrajete do systému kliknutím na odkaz "Vybrat soubor". Obrázek můžete vybrat ze svého počítače a následně jej v prostředí e-shopu ořízněte.
 5. Nahrána fotografie bude následně schválena:

           a) na přepážce (prodejním místě) DPB v případě, že zákazník požaduje zlevněné jízdné,

           b) obsluhou systému v případě, že zákazník vyžaduje základní cestovní (nezľavené).

 

4. Přiřazení slevy

Důležitá informace: Aby bylo možné zakupovat zlevněné časové jízdenky je nezbytné mít potvrzenou (schválenou) slevu k příslušné kartě (typ karty) a schválenou fotografii. Potvrzení o nároku na požadovanou slevu předložte osobně při návštěvě prodejního místa dopravce Dopravní podnik Bratislava, a. s. ". Na kartu je možné mít v jednom časovém okamžiku pouze jednu slevu (typ karty). Fotografii lze měnit jednou za 6 mesiacov.

 1. Požadovanú slevu (typ karty) zvolíte v sekci Přehled karet stisknutím tlačítka "Profil zákazníka".
 2. Potvrzení o nároku na požadovanou slevu předložte osobně na prodejním místě dopravce Dopravní podnik Bratislava, a. s.
 3. Po potvrzení slevy (typu karty) a fotografie na prodejním místě dopravce lze v e-shopu nakupovat zlevněné časové lístky.

 

 

5. Zakoupení PCL

Důležité upozornění: Nákup PCL je nastaven tak, že cestující si sám zvolí zóny, pro které požaduje nákup časové jízdenky. Aktuálně je možné nakupovat časové jízdenky pouze pro městské zóny 100 a 101.

 1. V hlavní nabídce zvolte "Koupit PCL" .
 2. Z části Nová objednávka / Vyberte kartu, vyberete kartu, na kterou chcete časovou lístek zakúpiť.
 3. V poli Profil, je automaticky je vybrána schválena sleva (typ karty)
 4. Vyberte Období (dobu platnosti) časového lístka.
 5. Zvoľte požadovaný způsob platby. Systém Vám nabídne podle způsobu platby nejdřívější možný začátek platnosti časového lístka.
 6. Zadajte (změňte) datum, od kdy má jízdenku platit (Platnost PCL). Automaticky se dopočítá konec platnosti.
 7. Vyberte zóny pro které požadujete časový lístek. Automaticky jsou zvoleny zóny 100 a 101
 8. Skontrolujte zadané údaje a klikněte na tlačítko "Přidat do košíku".
 9. Pokud chcete zakoupit časové jízdenky k dalším kartám, postupujte znovu od kroku
 10. Pokud chcete pokračovat na platbu, tlačítkem "Zaplatit" nebo volbou "Košík "z horního menu postoupíte k platbě za objednané časové lístky.
 11. Vyberte požadovaný typ platby.

        a) Při volbě Platba kartou budete přesměrováni na platební bránu, kde vyplníte číslo, platnost a ověřovací kód karty, ze které chcete nákup lístků uhradit. Tato platební karta nemusí být shodná s platební kartou zadanou v systému. V případě platby kartou, umožňuje e-shop vystavení zjednodušeného daňového dokladu.

        b) Při volbě "Platba převodem" se na obrazovce zobrazí údaje pro převodní příkaz. Prosíme, při platbě věnujte zvýšenou pozornost správnému zadávání variabilního symbolu, který slouží pro spárování platby se zakoupenými cestovními lístkami

 

6. Prodloužení již zakoupeného PCL

 1. V případě, že opakovaně zakupujete stejný typ kupónu na stejnou zónu, může využit funkci prodloužení kupónu.

  1. Prodloužení PCL vykonáte v sekcii "Přehled karet" stlačením tlačítka „PCL“ u některých z Vašich registrovaných karet.
  2. Zobrazí sa přehled už zakoupených PCL s tím, že poslední nakoupený PCL je v seznamu nahoře. U PCL, který chcete prodloužit, potom stlačíte tlačítko "Prodloužit PCL", nebo "Prodloužit se změnou".

          a) Při voľbě Prodloužit PCL sa zobrazí dialog pro výběr začátku platnosti časového kupónu.                    Přednastavený začátek platnosti navazuje na původní platnost prodlužovaného PCL. Ostatní parametry jsou stejné podle původního PCL. Pokud chceme PCL prodloužit stlačíme tlačítko Přidat do košíku.

          b) Při volbě Prodloužit se změnou se zobrazí formulář pro zadaní parametrú PCL jako při objednávce nového. Jednotlivé pole jsou předvyplněná podle původního PCL a je možné jakýkoliv parameter zmenit podle potřeby. Pokud chceme PCL prodloužit stlačíme tlačítko Pridat do košíku

7. Převod PCL na jinou kartu

Důležité upozornění: V případě že platební kartě vypršela platnost nebo došlo k její ztrátě, je možné převést jízdenku (schválenou fotografii a případně slevy (typ karty)) na jinou platební kartu. Tato nová platební karta musí už být přiřazena ke stejnému účtu jako je původní karta. Provádí se aktuálně nebo v budoucnosti platná sleva. Pokud jsou již na tuto slevu zakoupené kupóny, jsou tyto kupóny rovněž přeřazeny k nové kartě.

 1. V Přehledu karet zvolte při původní kartě tlačítko "Přeřadit".
 2. Ze seznamu karet Vyberte kartu, na kterou chcete slevy a kupóny přesunout
 3. Vybranou kartu potvrďte tlačítkem Přeřadit.